Rezultatele examenului de Admitere la Doctorat în Școala Doctorală
Cazări FTOUB în căminele Universității din București 2020
Programarea interviurilor pentru admiterea la programele masterale
Rezultatele la proba de Dicție și Aptitudini muzicale
Desfășurarea activităților didactice în viitorul an universitar
Portofoliu / dogmatică
Programarea la examenele de specialitate
Rezultatele interviului la proba de Aptitudini Socio-Umane pentru admiterea la programele de licență
Programarea cadidaților la Interviul de Aptitudini socio-umane - Licență 2020
Examenul de admitere în Facultatea de Teologie Ortodoxă - 18-19 septembrie 2020
Cazări FTOUB în căminele Universității din București
Programarea candidaților pentru susținerea examenului de admitere la doctorat
LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA COLOCVIUL DE ADMITERE LA DOCTORAT 2020
Universitatea din București - propuneri pentru studenți
Admitere ȘCOALA DOCTORALĂ - sesiunea SEPTEMBRIE 2020
CALENDARUL ADMITERILOR LA LICENȚĂ, MASTER ȘI DOCTORAT PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2020
Consiliere psihologică studenți U.B.
Rezultatele analizei dosarelor depuse în vederea obținerii Gradațiilor de merit 2020-2024
Admitere Studii Universitare de Licență - EXTENSIA DE LA ROMA - sesiunea septembrie 2020
Pelerinaj în Țara Sfântă 2017
Admitere Studii Universitare de Licență - sesiunea iulie / septembrie 2020
Admitere Studii Universitare de Masterat 2020
Noile spaţii de învăţământ ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul" din Bucureşti
Acte necesare permis BCU - Filiala FTOUB
Orar BCU - Filiala Teologie