CALENDARUL ADMITERILOR LA LICENȚĂ, MASTER ȘI DOCTORAT PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2020

Dragii noștri, aveți mai jos CALENDARUL ADMITERILOR LA LICENȚĂ, MASTER ȘI DOCTORAT PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2020 admiterilor la licență, master și doctorat pentru luna septembrie a anului 2020. Vă informăm că forma în care se vor susține examenele este una fizică, potrivit unor programări ce se vor comunica pe site-ul facultății imediat după finalizarea procesului de înscriere. Pentru informații mai detaliate deschideți secțiunile speciale de admitere din site.

Notarea și ierahizarea celor admiși la programele de licență se va face conform normelor din iulie, așa cum au fost afișate pe site.

Orice schimbare ar putea surveni din pricini ce nu țin de voința noastră vor fi anunțate din timp. Amănunte vom mai afișa și în preajma examenelor.

Pentru locurile rămase neocupate la programele de licență, admiterea se va desfășura după următorul program:

02-12 sept. – înscrieri; (Duminică, 06.09.2020 nu se lucrează)

18 sept. – proba de aptitudini socio-umane;

19 sept. – proba de verificare a aptitudinilor muzicale și de dicție și proba de dogmatică (se va anunța orarul susținerii lor în zilele de după înscriere).

 

Pentru Programul de Licență la extensia facultății noastre la Roma (doar pentru rezidenții români din străinătate). Vom anunța din timp (puțin după 1 septembrie) care va fi forma de susținere a examenului (fizic sau on-line), funcție de condițiile impuse de situația specială în care ne aflăm, atât noi cât și Italia.

02-19 sept – înscrieri; (Duminică, 06.09.2020 nu se lucrează)

23 sept – aptitudini socio-umane;

24 sept - proba de verificare a aptitudinilor muzicale și de dicție și proba de dogmatică.

 

Admiterea la Programele Masterale

02-12 sept. – înscrieri; (Duminică, 06.09.2020 nu se lucrează)

21 sept – interviuri orale pe comisii și programe (se vor afișa din timp).

 

Notarea și ierahizarea celor admiși la programele masterale, în urma interviului din tematica afișată, va fi rezultatul obținut din media aritmetică dintre nota obținută la interviu (sau pe portofoliu în cazul celor de la Artă sacră) și media cu care s-a absolvit facultatea.

 

Admiterea la Doctorat

02-11 septembrie – înscrieri; (Duminică, 06.09.2020 nu se lucrează)

15 septembrie – proba (interviu) Dogmatică;

17 septembrie – examenul oral în fața comisiei formate din toți conducătorii de doctorat (vom conveni detalii asupra formatului după finalizarea inscrierilor, in funcție de numărul candidaților) ;