Admitere Studii Universitare de Licență - sesiunea iulie / septembrie 2020

 

Dragi candidați, în vederea unei bune desfășurări a examenului de admitere în Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București, pe care îl veți susține în zilele de 23-24 iulie 2020, conducerea facultății face apel la dumneavoastră să respectați indicațiile de mai jos.

Examenul de admitere va fi organizat după cum urmează:

Joi, 23 iulie 2020: verificarea aptitudinilor socio-umane.

Toți candidații se vor prezenta conform programării din listele anexate de pe site-ul facultății (ftoub.ro), strict la ora menționată acolo, NICI MAI DEVREME, NICI MAI TÂRZIU!

Veți avea cu dumneavoastră, ÎN MOD OBLIGATORIU, actul de identitate.

Având în vedere respectarea strictă a tuturor normelor în vigoare privind starea în care ne aflăm, vă rugăm insistent să respectați distanțarea fizică și să intrați în sediul clădirii facultății, având OBLIGATORIU mască de protecție pe față și folosind dispenserul igienizant de la intrarea în clădire.

Veți intra la comisia arondată (conform programării), iar după încheierea probei, veți părăsi de îndată spațiul facultății, pe fluxul de ieșire, conform indicatoarelor afișate. Vă recomandăm să părăsiți grabnic zona, spre a nu se produce aglomerare.

În urma evaluării, rezultatele se vor comunica pe site-ul facultății, la ora 20.00 din aceeași zi.

Candidații declarați ADMIȘI în urma acestei probe, vor verifica programarea pentru probele din ziua de vineri, 24 iulie 2020:

 1. proba de dicție și aptitudini muzicale (doar pentru candidații la Specializarea Teologie Pastorală care nu sunt absolvenți de seminar);
 2. interviu la Teologie Dogmatică (pentru toți candidații, cu excepția celor de la Artă sacră);
 3. prezentarea portofoliilor artistice pentru candidații la specializarea Artă Sacră.

La fel ca și în ziua precedentă, fiecare candidat se va prezenta strict la ora programată (vezi listele ce se vor afișa în seara zilei de 23 iulie, ora 20.00), respectând aceleași condiții enumerate mai sus. Dumnezeu să vă aibe în pază! Succes!

 

 

METODOLOGIA ȘI TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE

Sesiunea iulie 2020

îndrumări privitoare la procesul de admitere în Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București  - pentru studii universitare de licență

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București oferă patru (4) programe de studii universitare de licență: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență socială și  Artă sacră. Un al cincilea program, Muzică religioasă este în curs de acreditare, iar în eventualitatea încheierii procesului de acreditare, va exista posibilitatea accesării lui în luna septembrie 2020, într-o sesiune extraordinară. 

Examenele de Admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București se vor susține în două sesiuni, în luna iulie și în luna septembrie (cu excepția celui de Muzică Religioasă).

CALENDARUL SESIUNII IULIE 2020

 • 8-18 iulie – Înscrierea candidaților.
 • 23-24 iulie – interviu pentru admiterea la toate programele se studiu. Interviul se va susține  sediul în facultății.
 • 28 iulie – afișarea rezultatelor.

 • Candidații care optează pentru înscrierea în format fizic pot depune dosarul la Secretariatul Facultății, după următorul program:

        - Luni-Vineri: 9.00 – 14.00

        - Sâmbătă - Duminică: 09.00-12.00

Candidații care optează pentru înscrierea online pot trimite dosarele prin e-mail până în data de 18 iulie 2020, orele 12.00

 

CALENDARUL SESIUNII SEPTEMBRIE 2020

 • 2-12 septembrie – Înscrierea candidaților (Duminică, 06.09.2020 nu se lucrează).
 • 18 septembrie – proba de aptitudini socio-umane.
 • 19 septembrie – proba de verificare a aptitudinilor muzicale și de dicție și proba de dogmatică (se va anunța orarul susținerii lor în zilele după înscriere). 

 

 

DEPUNEREA DOSARELOR:

Fișa de înscriere însoțită de dosarul candidatului pot fi depuse  on-line la adresa de e-mail: iAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    sau în formă fizică (pentru acei candidați  care nu dispun de mijloace tehnice necesare - direct la secretariatul facultății.

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND TRANSMITEREA ONLINE A DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:

 

 1. Dosarul de înscriere trebuie să conțină toate documentele solicitate. NU se acceptă dosare incomplete;
 2. Documentele trebuiesc aranjate în ordinea din secțiunea „Actele necesare înscrierii”;
 3. Documentele trebuiesc scanate într-un singur fișier – format PDF și trimise la adresa de e-mail: iAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ;
 4. Pentru confirmarea înscrierii, candidații vor primi prin e-mail mesajul: „Înscriere validată”;
 5. În cazul în care înscrierea nu poate fi acceptată, candidații vor primi indicații prin e-mail.

 

ACTELE NECESARE INSCRIERII

- Fişa de înscriere şi Anexa; (icon formularul poate fi descărcat de aici)

Diploma de bacalaureat  sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

- Prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2019-2020, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ. Pentru interconectare cu SIIIR se va încheia un protocol cu ministerul.

- Certificatul de naştere, copie conformă cu originalul;

- Certificat sau adeverință de botez (original);

- Binecuvântarea chiriarhului;

- Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

- Diploma de olimpic, în copie - numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;

- Trei fotografii tip buletin de identitate;

-  Copie  C.I. sau B.I.;

- Chitanța de achitare a taxei de înscriere la examenul de admitere (250 lei).

Pentru înscrierea on-line, taxa de înscriere se achiă în contul Facultății de Teologie Ortodoxă https://po.unibuc.ro/admitere.php

Pentru înscrierea directă la secretariatul facultății,  taxa de înscriere se achiă în sediul  Facultății de Teologie Ortodoxă;

- Adeverinţă de la facultatea absolvită/în curs din care să rezulte forma de finanţare (pentru persoanele care au absolvit/urmează o alta facultate);

- Un dosar plic - nescris;

- Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

- copie conformă cu originalul de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

- adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

- adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

- Candidaţii care se înscriu şi vor urma a două facultate/sunt studenți la o altă facultate, vor prezenta la înscriere: Adeverință de  facultatea absolvită/urmată din care să rezulte forma de finanțare și dacă a beneficiat sau nu de bursă.

- Pentru Specializarea Artă Sacră, dosarul de înscriere va cuprinde, pe lângă actele prevăzute de metodologie (se va vedea pe site), și un portofoliu cu cinci (5) fotografii ale lucrărilor candidatului sau chiar în original (un peisaj, o natură statică, un portret, o reproducere după o icoană a unui sfânt, o reproducere a unei scene religioase);

- * Pentru înscrierea la examenul de admitere, candidaţii vor completa fişa-tip de înscriere (clic aici), în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Candidații – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, studii de licenţă, trebuie să se adreseze Sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

icon Cerere binecuvantare admitere FTOUB 2020

icon Acte necesare acordare aviz cult admitere FTOUB 2020

 

 

DESFĂȘURARE EXAMENULUI

Pentru Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală examenul de admitere va consta din: - interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă.

Pentru Specializările Teologie Ortodoxă Didactică și Teologie Ortodoxă Asistență Socială examenul de admitere va consta din: - interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă.

Pentru Specializarea Artă Sacră examenul de admitere va consta din: -  interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări.

Pentru admiterea la tot aceste programe de studii interviul în regim fizic va fi notat cu admis/respins. Vor fi respectate măsurile de distanţare socială.  

Ierarhizarea candidaților se va face luând în calcul media obținută la examenul de bacalaureat. Criteriul de departajare a candidaților cu aceeaşi medie pe ultimul loc: nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

Pentru interviu vor fi constituite comisii de specialitate în fața cărora candidații vor fi invitați pe rând, după un program prestabilit, afișat pe site și pe pagina de Facebook. Va fi  asigurat un flux al circulației (se va intra pe o parte și se va ieși pe alta), cu respectarea normelor de distanțare fizică. 

 

* Locurile destinate rromilor vor fi ocupate de către cetățeni de etnie rromă.

 

 

Dragi candidați, în vederea unei bune desfășurări a examenului de admitere în Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București, pe care îl veți susține în zilele de 18-19 septembrie 2020, conducerea facultății face apel la dumneavoastră să respectați indicațiile de mai jos:

 

Examenul de admitere va fi organizat după cum urmează:

Vineri 18 septembrie 2020verificarea aptitudinilor socio-umane

Toți candidații se vor prezenta conform programării din LISTELE ANEXATE AICI, strict la ora menționată acolo, NICI MAI DEVREME, NICI MAI TÂRZIU!

Veți avea cu dumneavoastră, ÎN MOD OBLIGATORIU, actul de identitate.

Având în vedere respectarea strictă a tuturor normelor în vigoare privind starea în care ne aflăm, vă rugăm insistent să respectați distanțarea fizică și să intrați în sediul clădirii facultății, având OBLIGATORIU mască de protecție pe față și folosind dispenserul igienizant de la intrarea în clădire.

Veți intra la comisia din sala ”Pr. Prof. Dumitru Stăniloae” (veți fi îndrumați de voluntari), iar după încheierea probei, veți părăsi de îndată spațiul facultății, pe fluxul de ieșire, conform indicatoarelor afișate. Vă recomandăm să părăsiți grabnic zona, spre a nu se produce aglomerare.

În urma evaluării, rezultatele se vor comunica pe site-ul facultății, în cursul după-amiezii aceleiași zile. Candidații declarați ADMIȘI în urma acestei probe, vor verifica și programarea ce se va afișa în aceeași seară pentru probele din ziua de sâmbătă, 19 septembrie 2020:

1.    proba de dicție și aptitudini muzicale (doar pentru candidații la Specializarea Teologie Pastorală care nu sunt absolvenți de seminar);

2.    interviu la Teologie Dogmatică (pentru toți candidații, cu excepția celor de la Artă sacră);

3.    prezentarea portofoliilor artistice pentru candidații la specializarea Artă Sacră.

La fel ca și în ziua precedentă, fiecare candidat se va prezenta strict la ora programată (se vor vedea listele ce se vor afișa în seara zilei de 18 septembrie), respectând aceleași condiții enumerate mai sus. Dumnezeu să vă aibe în pază! Succes!


TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE
 

 I.  TEOLOGIE PASTORALĂ (interviu)

  1. Revelația dumnezeiască (revelația naturală și supranaturală, căile de transmitere ale revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție).
  2. Crearea lumii văzute. Crearea omului (originea omului, natura omului, omul ca protopărinte).
  3. Sfânta Taină a Botezului.
  4. Sfânta Taină a Euharistiei.
  5. Eshatologia particulară (învățătura creștina despre moarte, judecata particulară).

 Bibliografie:

 Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile ulterioare .

 

II.               TEOLOGIE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI TEOLOGIE DIDACTICĂ (interviu)

  1. Învățătura ortodoxă despre Biserică.
  2. Cinstirea Maicii Domnului.
  3. Despre Sfintele Taine (numărul, instituire, săvârșitorul, primitorul, efectele Sfintelor Taine)

Bibliografie:

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile următoare.

 

III.           ARTĂ SACRĂ (portofoliu)

Candidații vor prezenta un portofoliu cu cinci (5) lucrări. Aceste lucrări vor fi:

-         un peisaj,

-         o natură statică,

-         un portret,

-         o reproducere după o icoană a unui sfânt,

-         o reproducere a unei scene religioase.

Tehnica de execuție : creion, cărbune sau tuș.

Formatul lucrărilor: Hârtie de desen albă 50/70cm.